Solucións
Servizos aportados por táboa
Solucións aportadas por táboa
Avisos de información para empresas
Ligazóns de interese
Utilidades para os usuarios
 
Colexio de Economistas da Coruña
Colexio de Graduados Socias

PARA AS SOCIEDADES

 • Axudámoslle a decidi-la forma xurídica idónea para a súa actividade: S. A., S.L., Cooperativa, Sociedade Laboral, Civil....
 • Redactamos os estatutos da súa sociedade para optimizar as vantaxes legais e fiscais e proporcionarlle a maior seguridade xurídica. Non deixamos que esas fundamentais decisións as tomen os "procesadores de textos"
 • Aconsellámoslle verbo da estructura financeira da súa empresa. Estudiamos as mellores opcións de financiamento. Buscamos posibles subvencións Estimamos a viabilidade empresarial.
 • Estudiamos as mellores estratexias fiscais para o reparto dos beneficios. Optimizamos a política de investimentos dende o punto de vista fiscal
 • Planificamos os grupos de empresas familiares, a fin de aproveitar os importantísimos beneficios no Imposto de Sucesións e Doazóns e no Imposto sobre o Patrimonio. Orientámoslle na sucesión empresarial
 • Estudiamos ós seus competidores. Vixiámo-la solvencia dos seus clientes e provedores.

PARA EMPRESARIOS E PROFESIONAIS INDIVIDUAIS

 • Aconsellámoslle sobre os diferentes sistemas de estimación do rendemento no IRPF: Calculamos as vantaxes e os inconvenientes de cada opción para vostede.
 • Respostamos ás súas preguntas: ¿Convén acelera-las amortizacións?, ¿Cando debera incrementa-lo persoal? ¿É mellor contratar un Leasing?, ¿Sería beneficioso constituír unha sociedade?,...
 • Asesorámoslle en materia laboral: Contratos, sancións, despidos, representación sindical,...

PARA PARTICULARES

 • Facemos as súas declaracións fiscais
 • Aconsellámoslle na redacción dos seus documentos con transcendencia tributaria: Compravendas, arrendamentos, capitulacións matrimoniais, testamentos,...
 • Planificamos fiscalmente a súa sucesión para aproveitar idóneamente tódalas vantaxes e bonificacións.
 • Axudámoslle a estructura-lo seu patrimonio para evitar tributacións innecesarias e facilita-la sucesión.