Ligazóns de interese
Servizos aportados por táboa
Solucións aportadas por táboa
Avisos de información para empresas
Ligazóns de interese
Utilidades para os usuarios
 
Colexio de Economistas da Coruña
Colexio de Graduados Socias

 

Administración

A Administración en Internet

Axencia tributaria

Concello de Santiago

Concello de Santiago - Facenda

Consellería de Economía e Facenda

Dirección Xeral do Catastro

Seguridade Social

Xunta de Galicia

Económicas

A web do Euro :Comentarios e utilidades verbo da nova moeda

Banco de España :Evolución dos tipos de interese e moitos maís datos económicos

Instituto Galego de Estatística

Instituto Nacional de Estadística

Lexislación

Base de datos de Legislación

Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Diario Oficial de Galicia :Visualización e descarga a texto completo do DOG dos últimos 15 días.

Organismos

Colexio de Economistas de A Coruña

Colexio de Graduados Sociais de A Coruña

Rexistro de Economistas Asesores Fiscales- REAF

Rexistro Mercantil Central

Rexistros Mercantís e da Propiedade

Outras

A Bolsa en liña :Seguimento en liña dos mercados de valores, mercado contínuo, cotizacións, índices, análises,... (É unha utilidade no portal LYCOS)

Acrobar Reader :Obteña o popular software gratuíto que lle permitirá a lectura de moitos dos documentos contidos na nosa web.

Cambio de divisas en liña :Conversión automática de divisas. Os tipos de cambio están permanentemente actualizados.

Proba de "Traduza-g" :Permite, en modo de proba, facer unha tradución castelán-galego de pequenos textos ou arquivos. (É unha utilidade da Web de DIMENSIONA)

Simulador de préstamos e operacións financeiras :Cálculo de diferentes operacións a tipo fixo ou variable. (É unha utilidade no portal LYCOS)

Traductor de textos e WEBs :Traduce textos de/a varios idiomas. Tamén traduce páxinas WEB. (É unha utilidade da Web de EL PAIS)

Valoración Fiscal de vehículos "on-line"

Prensa

Cinco dias

El País

Expansión directo