Área de clientes
Servizos aportados por táboa
Solucións aportadas por táboa
Avisos de información para empresas
Ligazóns de interese
Utilidades para os usuarios
 
Colexio de Economistas da Coruña
Colexio de Graduados Socias

 

DOCUMENTOS DE: EMPRESA DE EXEMPLO, S.L.

A continuación presentanse todos os seus documentos ordeados por data, para baixalos prema enriba da carpeta que sexa do seu interese.

 (04/12/2007) Requerimento Convocatoria Xunta Ordinaria: Baixar documento
 (18/03/2005) Os seu arquivo virtual: Nesta sección depositaremos toda a documentación que vostede desexe ter sempre á súa disposición: Escrituras, declaracións de impostos, copias de DNIs,... todo aquelo que sempre lle piden e nunca leva enriba. Baixar documento
 (14/03/2005) Imposto de Sociedades 2003: Facsímile da autoliquidación do Imposto de Sociedades do ano 2003 Baixar documento
 (14/03/2005) Contas anuais exercicio 2003: Copia dos documentos depositados pola empresa no Rexistro Mercantil relativos ó ano 2003 Baixar documento
 (14/03/2005) Balance de Situación 2003: Balance de Situación a 31 de Decembro comparativo dos exercicios 2003-2002 Baixar documento
 (14/03/2005) Conta de Perdas e Ganancias 2003: Conta de Perdas e Ganancias comparativa dos exercicios 2003-2002 Baixar documento